• Ngôn ngữ
  • English
  • Tiếng Việt
0919155639
Tư vấn và thi công phòng sạch - Hệ thống điều hoà AHU - Bộ lọc khí chảy tầng dùng cho phòng mổ

Xin chào! Tôi là Phạm Trung Bắc

Tôi là chuyên gia tư vấn và thi công phòng sạch, hệ thống điều hoà AHU & Bộ lọc khí chảy tầng dùng cho phòng mổ. 

Dưới đây là các công trình mà tôi đã trực tiếp tham gia tư vấn hoặc cung cấp thiết bị:

  • Giới thiệu
  • Giới thiệu
  • Giới thiệu
  • Giới thiệu

Uy Tín

Xem tiếp

Uy Tín

Nội dung

Giới thiệu

Uy tín 2

Xem tiếp

Uy tín 2

Nội dung 2

Giới thiệu

Uy tin 3

Xem tiếp

Uy tin 3

Nội dung 3

Giới thiệu

Uy tin 4

Xem tiếp

Uy tin 4

Nội dung 4

Giới thiệu